[1]
Acungil, Y. ve Yıldırım, İsmail 2022. Tüketim Yapısında Meydana Gelen Dönüşümlerin Alışveriş Merkezleri Üzerinden Mekâna Yansıması: Sivas Örneği. Journal of Academic Opinion. 2, 2 (Ara. 2022), 81–90.