(1)
Acungil, Y.; Yıldırım, İsmail. Tüketim Yapısında Meydana Gelen Dönüşümlerin Alışveriş Merkezleri Üzerinden Mekâna Yansıması: Sivas Örneği. J. Acad. Opin. 2022, 2, 81-90.