Acungil, Y., & Yıldırım, İsmail. (2022). Tüketim Yapısında Meydana Gelen Dönüşümlerin Alışveriş Merkezleri Üzerinden Mekâna Yansıması: Sivas Örneği. Journal of Academic Opinion, 2(2), 81–90. Erişim adresi: http://academicopinion.org/index.php/pub/article/view/29