Acungil, Yavuz, ve İsmail Yıldırım. 2022. “Tüketim Yapısında Meydana Gelen Dönüşümlerin Alışveriş Merkezleri Üzerinden Mekâna Yansıması: Sivas Örneği”. Journal of Academic Opinion 2 (2):81-90. http://academicopinion.org/index.php/pub/article/view/29.