Acungil, Y. ve Yıldırım, İsmail (2022) “Tüketim Yapısında Meydana Gelen Dönüşümlerin Alışveriş Merkezleri Üzerinden Mekâna Yansıması: Sivas Örneği”, Journal of Academic Opinion, 2(2), ss. 81–90. Erişim adresi: http://academicopinion.org/index.php/pub/article/view/29 (Erişim: 21 Mart 2023).