[1]
Y. Acungil ve İsmail Yıldırım, “Tüketim Yapısında Meydana Gelen Dönüşümlerin Alışveriş Merkezleri Üzerinden Mekâna Yansıması: Sivas Örneği”, J. Acad. Opin., c. 2, sy 2, ss. 81–90, Ara. 2022.