Acungil, Y., ve İsmail Yıldırım. “Tüketim Yapısında Meydana Gelen Dönüşümlerin Alışveriş Merkezleri Üzerinden Mekâna Yansıması: Sivas Örneği”. Journal of Academic Opinion, c. 2, sy 2, Aralık 2022, ss. 81-90, http://academicopinion.org/index.php/pub/article/view/29.