Acungil, Yavuz, ve İsmail Yıldırım. “Tüketim Yapısında Meydana Gelen Dönüşümlerin Alışveriş Merkezleri Üzerinden Mekâna Yansıması: Sivas Örneği”. Journal of Academic Opinion 2, no. 2 (Aralık 31, 2022): 81–90. Erişim Mart 21, 2023. http://academicopinion.org/index.php/pub/article/view/29.