1.
Acungil Y, Yıldırım İsmail. Tüketim Yapısında Meydana Gelen Dönüşümlerin Alışveriş Merkezleri Üzerinden Mekâna Yansıması: Sivas Örneği. J. Acad. Opin. [Internet]. 31 Aralık 2022 [a.yer 21 Mart 2023];2(2):81-90. Erişim adresi: http://academicopinion.org/index.php/pub/article/view/29