[1]
Acungil, Y. ve Altun, A. 2022. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kentin Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri: Tokat 600 Evler Mahallesi Örneği. Journal of Academic Opinion. 1, 2 (Ara. 2022), 43–49. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.7497549.