(1)
Acungil, Y.; Altun, A. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kentin Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri: Tokat 600 Evler Mahallesi Örneği. J. Acad. Opin. 2022, 1, 43-49.