Bağ, M. E., & Aslan, E. (2022). Endüstri 4.0 Teknolojilerinin Simülasyon Tekniği ile Bir Ahşap Fabrikasının Üretim Sistemine Uygulanması. Journal of Academic Opinion, 2(2), 74–80. Erişim adresi: https://academicopinion.org/index.php/pub/article/view/28