Acungil, Y., & Altun, A. (2022). Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kentin Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri: Tokat 600 Evler Mahallesi Örneği. Journal of Academic Opinion, 1(2), 43–49. https://doi.org/10.5281/zenodo.7497549