ACUNGIL, Y.; ALTUN, A. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kentin Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri: Tokat 600 Evler Mahallesi Örneği. Journal of Academic Opinion, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 43–49, 2022. DOI: 10.5281/zenodo.7497549. Disponível em: https://academicopinion.org/index.php/pub/article/view/7. Acesso em: 30 eyl. 2023.