Acungil, Yavuz, ve Atakan Altun. 2022. “Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kentin Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri: Tokat 600 Evler Mahallesi Örneği”. Journal of Academic Opinion 1 (2):43-49. https://doi.org/10.5281/zenodo.7497549.