Bağ, M. E. ve Aslan, E. (2022) “Endüstri 4.0 Teknolojilerinin Simülasyon Tekniği ile Bir Ahşap Fabrikasının Üretim Sistemine Uygulanması”, Journal of Academic Opinion, 2(2), ss. 74–80. Erişim adresi: https://academicopinion.org/index.php/pub/article/view/28 (Erişim: 29 Mayıs 2023).