Acungil, Y. ve Altun, A. (2022) “Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kentin Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri: Tokat 600 Evler Mahallesi Örneği”, Journal of Academic Opinion, 1(2), ss. 43–49. doi: 10.5281/zenodo.7497549.