[1]
Y. Acungil ve A. Altun, “Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kentin Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri: Tokat 600 Evler Mahallesi Örneği”, J. Acad. Opin., c. 1, sy 2, ss. 43–49, Ara. 2022.