Acungil, Y., ve A. Altun. “Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kentin Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri: Tokat 600 Evler Mahallesi Örneği”. Journal of Academic Opinion, c. 1, sy 2, Aralık 2022, ss. 43-49, doi:10.5281/zenodo.7497549.