Acungil, Yavuz, ve Atakan Altun. “Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kentin Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri: Tokat 600 Evler Mahallesi Örneği”. Journal of Academic Opinion 1, no. 2 (Aralık 25, 2022): 43–49. Erişim Eylül 30, 2023. https://academicopinion.org/index.php/pub/article/view/7.