1.
Acungil Y, Altun A. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kentin Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri: Tokat 600 Evler Mahallesi Örneği. J. Acad. Opin. [Internet]. 25 Aralık 2022 [a.yer 30 Eylül 2023];1(2):43-9. Erişim adresi: https://academicopinion.org/index.php/pub/article/view/7