Dergi Hakkında

Journal of Academic Opinion (JAO) / Akademik Görüş Dergisi; 2021 yılında yayın hayatına başlayan sosyal bilimler alanında yazılmış orijinal çalışmaların yer aldığı, yayın dilinin Türkçe ve İngilizce olduğu,  Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez dijital olarak yayımlanan bir dergidir.

JAO herhangi bir kurum ve kuruluşa bağlı olmayan bağımsız akademik bir dergidir.

JAO’ya gönderilen akademik çalışmalar dikkatli bir editör ve hakem sürecinden geçirilerek titizlikle incelenir. Söz konusu süreç tamamıyla bilimsel etik ve kurallar çerçevesinde yürütülür.  

JAO’ya gönderilen akademik çalışmalar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Dergide çıkan yazıların başka yayın organınca aynen yayımlanması dergimizin ilgili kurulları tarafından alınacak yazılı izinle, alıntı yapılması ise kaynak gösterilmesi koşulu ile mümkündür.

JAO’da yayımlanan akademik çalışmalarda fikir ve görüşler yazar(lar)a ait olup, dergiyi bağlamaz. Gönderilen çalışmalar, öncelikle Editör Kurulunun kontrolünden geçer. Editör Kurulunun uygun görmediği makaleler reddedilir, uygun bulunan makaleler hakemlere gönderilerek yayın sürecine alınır.

JAO’da yayımlanan çalışmalar için yazar(lar)dan  herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Siz değerli akademisyenlerin yazar ve hakem olarak dergimizde yer alması bizler için gurur verici olacaktır. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Saygılarımızla