Döviz Kuru ile Ekonomik Politika Belirsizlik Endeksi Arasındaki İlişkinin Fourier Yaklaşımı ile Analizi: BRIC Ülkeleri Örneği


Özet Görüntüleme: 103 / PDF İndirme: 60

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8079089

Anahtar Kelimeler:

Döviz Kuru, Ekonomi Politika Belirsizliği, BRIC Ülkeleri, Fourier Yaklaşımları

Özet

Ekonomik belirsizlikler üretimden tüketime, tasarruftan yatırıma, ulusal politikalardan uluslararası düzenlemelere kadar çok sayıda alanda değişim yaratmakta ve kendini anında hissettirmektedir. Ekonomi politikalarının açıklığı ve kararlığı finansal piyasalar üzerinde doğrudan etkilidir. Nitekim küresel düzeyde belirsizliklerin büyümesi, özellikle kırılgan olan ülkelerin risk primlerini yükseltmekte ve ekonomik birimlerin harcamalarını ve tasarruflarını şekillendirmektedir. Öyle ki ekonomi politika belirsizliğindeki bir artış, özellikle ticaret partneri olan ülkelerin ulusal para birimlerini doğrudan etkilemektedir. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların genellikle risk derecesini yansıttığı düşünülürse, ekonomik politikalar ile ilgili belirsizliğin arttığı dönemlerde döviz kurları daha istikrarsız hale gelmektedir. Bu bakımdan, kurlardaki oynaklıkların anlaşılması politika yapıcıların risk ve belirsizlikleri kontrol etmesini ve buna yönelik politikalar geliştirmesini kolaylaştıracaktır. Bu çalışmada, BRIC ülkeleri için ekonomik politika belirsizlik endeksinin döviz kuru oynaklığı üzerindeki etkisi 1997:1-2022:8 dönemi için aylık veriler kullanılarak araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan ekonomik politika belirsizlik endeksi, Economic Policy Uncertainty Index (EPU Index)’ den derlenmiştir. Ampirik analizler Fourier temelli zaman serisi analiz tekniklerinden faydalanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda öncelikle serilerin birim kök özellikleri Enders ve Lee (2012) tarafından geliştirilen Fourier ADF birim kök testi ile araştırılmıştır. Seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi Tsong vd. (2016) tarafından geliştirilen Fourier Shin Eşbütünleşme testi aracılığıyla incelenmiştir. Uzun dönem eşbütünleşme katsayıların tahmini için Fourier fonksiyonlarını içeren DOLS, FMOLS ve CCR tahmincilerinden yararlanılmıştır. Bulgular ele alınan ülkelerde döviz kuru ile ekonomik politika belirsizliği arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Eşbütünleşme katsayılarına baktığımızda, Brezilya ve Rusya’da ekonomik politika belirsizliği döviz kurunu pozitif etkilerden Çin’de negatif etkilemektedir. Hindistanda ise ekonomik politika belirsizliği katsayısı istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur

Referanslar

Baker, S. R., Bloom, N. & Davis, S. J. (2016). Measuring economic policy uncertainty. The Quarterly Journal of Economics, 131, 1593-1636.

Bartsch, Z. (2019). Economic Policy Uncertainty and Dollar-Pound Exchange Rate Return Volatility. Journal of International Money and Finance, 98, 102067.

Balcilar, M., Gupta, R., Kyei, C. & Wohar, M. E. (2016). Does Economic Policy Uncertainty Predict Exchange Rate Returns and Volatility? Evidence from a Nonparametc Causality in Quantiles Test. Open Economies Review, 27(2), 229–250.

Braun, M., & B. Larrain (2005). Finance and the Business Cycle: International Inter‐Industry Evidence, Journal of Finance, 60(3), 1097–128.

Chen, L., Du, Z., & Hu, Z. (2020). Impact of Economic Policy Uncertainty on Exchange Rate Volatility of China. Finance Research Letters, 32, 101266.

Chortareas, G., Jiang, Y. & Nankervis, J. C. (2011). The random-walk behavior of the euro exchange rate. Finance Research Letters. 8 (3), 158–162.

Colombo, V. (2013). Economic policy uncertainty in the US: Does it matter for the Euro area?, Economics Letters, 121(1), 39-42.

Dai, Y., Zhang, J. W., Yu, X. Z. & Li, X. (2017). Causality between economic policy uncertainty and exchange rate in China with considering quantile differences. Theoretical and Applied Economics, 24(3), 29-38.

Enders, W. & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey–Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199.

Güney, P. Ö. (2020). Ekonomik Politika Belirsizliği ve Döviz Kuru Oynaklığı. Bankacılar Dergisi, 114, 3-17.

Gürsoy, S. (2021). Küresel Ekonomik Politik Belirsizliğin (GEPU) Döviz Kuru, Enflasyon ve Borsa Etkisi: Türkiye’den Kanıtlar. Journal of Vocational and Social Sciences of Turkey, 3(5), 120-131.

Juhro, S. M. & Phan, D. H. B. (2018). Can Economic Policy Uncertainty Predict Exchange Rate And Its Volatility? Evidence From Asean Countries. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 21(2), 251-268.

Kido, Y. (2016). On the Link between the US Economic Policy Uncertainty and Exchange Rates. Economics Letters, 144, 49-52.

Krol, R. (2014). Economic policy uncertainty and exchange rate volatility. International Finance, 17, 241-256.

Sin, C. Y. C. (2015). The Economic Fundamental and Economic Policy Uncertainty of Mainland China and Their Impacts on Taiwan and Hong Kong. International Review of Economics & Finance, 40, 298-311.

Tsong, C. C., Lee, C. F., Tsai, L. J. & Hu, T. C. (2016). The fourier approximation and testing for the null of cointegration. Emprical Economics, 51(3): 1085-1113.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-27

Nasıl Atıf Yapılır

Songur, M., & Sertkaya, B. (2023). Döviz Kuru ile Ekonomik Politika Belirsizlik Endeksi Arasındaki İlişkinin Fourier Yaklaşımı ile Analizi: BRIC Ülkeleri Örneği. Journal of Academic Opinion, 3(1), 11–15. https://doi.org/10.5281/zenodo.8079089