Covid-19 Salgını Sürecinde ‘E-İktisat’ Öğretimi / Öğrenimi: Türkiye İçin Kısa Bir GFZT İncelemesi


Özet Görüntüleme: 17 / PDF İndirme: 8

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7497186

Anahtar Kelimeler:

E-iktisat öğretimi, GFZT çözümlemesi, Covid-19 salgını

Özet

Covid-19 salgınından önce belirli bir düzeyde var olan e-eğitim sektörü, okulların kapanmasına yol açan ve online eğitimi gerekli kılan salgınla birlikte daha fazla önemsenmektedir. E-eğitimin bir bileşeni olan e-iktisat öğretim / öğrenim faaliyetleri açık öğretim ve uzaktan eğitim modelleri kapsamında Türkiye’deki üniversitelerde daha popüler olmaya başlamıştır. E-iktisat öğretim modelinin en olumlu tarafı internet sayesinde mekân ve zaman sınırlamasına tabi olmayışı iken, en olumsuz tarafı ise sıradanlaşmaya ve kalitesizliğe açık hale gelmesi olabilir. Bu çalışmanın konusu ve amacı, e-iktisat öğretiminin genel özellikleri ışığında sahip olduğu güçlü (G) yanlarını, yarattığı fırsatları (F), bünyesindeki zayıflıkları (Z) ve yol açabileceği tehditleri (T) teşhis etmek ve bu GFZTçözümlemesi yardımıyla bazı öneriler ortaya koymaktır. Sürekli gelişen bilişim teknolojisi sayesinde e-iktisat öğretim modeli de gelişmektedir. Bu model internet ekonomisi çağına özgü olarak yaşam boyu öğrenmenin kapılarını sınıfsız bir toplum için herkese açmaktadır

Referanslar

Barysch, Katinka, Hugo Brady, etc (2006), “EU 2010: A

Program for Reform”, Centre for European Reform Manifesto, February.

Bilgi Toplumu Forum, “Dünya E-eğitim'i Tartışıyor: Sınıfta Değil Evde

Öğrenim!” http://www.bilgitoplumu.net/yaf/Default. aspx?g =posts&t=57

Commission of the European Communities (2002), “E-learning:

Designing Tommorow’s Education”, Commission Staff Working Paper,http://ec.europa.eu/education/archive/ elearning /sec_2002_236_en.pdf

MacLeod, W. Bentley and Miguel Urquiola (2009), “Anti-Lemons: School

Reputation and Educational Quality”, NBER Working Paper, No. 15112, June, http://www.nber.org/papers/w15112

Massy, Jane (2005), “Final Report: Study of the E-learningSuppliers'

Market in Europe”, Danish Technological Institute, January, http://ec.europa.eu/education/archive/elearning/ doc/ studies/market_study_en.pdf

Merino, D.Castillo and Mikael Sjöberg (2008), “A theoretical framework

for he economics of e-learning”, in Monograph “The Economics of E-Learning”, RUSC Vol. 5/1, Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento,

Yayınlanmış

2021-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Kalaycı, İrfan. (2021). Covid-19 Salgını Sürecinde ‘E-İktisat’ Öğretimi / Öğrenimi: Türkiye İçin Kısa Bir GFZT İncelemesi. Journal of Academic Opinion, 1(1), 1–5. https://doi.org/10.5281/zenodo.7497186

Sayı

Bölüm

Makaleler