Amaç ve Kapsam

Amaç

Journal of Academic Opinion (JAO) / Akademik Görüş Dergisi kuramsal olarak güçlü, bilimsel normlara uygun, tarafsız olarak yorumlanmış, elde edilen sonuçlarla sonraki akademik çalışmalara ilham kaynağı olabilecek alanında özgün ve nitelikli yazıları literatüre kazandırarak sosyal bilimler alanında yayımlanan nitelikli bir dergi olmayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Uluslararası hakemli bir bilimsel dergi statüsünde yer alan Journal of Academic Opinion (JAO) Temmuz ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez dijital olarak yayımlanmaktadır. Dergi bilime katkı sağlayacak iktisat, işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, muhasebe, kamu maliyesi, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ticaret, yönetim bilişimleri sistemi alanlarında hazırlanan araştırma ve derleme makaleleri, Konferans Raporları ve Kitap Eleştirileri’ni içeren yayınlara yer vermektedir.