Simülasyon ile Darboğazların Tespit Edilmesi ve Süreç İyileştirme: Bir Tekstil İşletmesi Örneği


Özet Görüntüleme: 316 / PDF İndirme: 376

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Simülasyon, Darboğaz analizi, Arena, Süreç İyileştirme, Kaynak kullanımı

Özet

Üretim sürecinde iyileştirmeler yapabilmek için mevcut durumu net bir şekilde ortaya koyabilmek ve analiz edebilmek gerekmektedir. Mevcut durumu analiz edildiğinde kaynakların kullanımı, operasyonlarda yaşanan darboğazların doğru tespiti ve bu noktalara yapılması olası müdahalelerin sonuçlarını önceden gözlemleyebilmenin birçok avantajı vardır. Bu çalışmada bir tekstil işletmesinde sık üretilen bir bluzun dikim ve sonrası üretim aşamalarının, Arena yazılımı kullanılarak simülasyon modeli geliştirildi. Geliştirilen modelde performans ölçütü olarak baz alınan parametrelerin uzun dönemde kararlığını görmek için 107 tekrar çalıştırıldı. Girdi verileri olarak operasyon sürelerinin tespit edilmesi noktasında iş etüdü yapılıp her bir operasyonun sürelerine ilişkin girdi veri analizleri gerçekleştirildi. Modelin doğrulama ve geçerlemesinde animasyon yönteminden yararlanıldı. Ayrıca mevcut süreci gözlemlerken oluşan darboğazlar oluşturulan modelde de birebir gözlemlendi. Önerilen modelde işletmenin kaynak kullanım oranlarını yükseltmek, darboğazları ortadan kaldırmak ve çıktı miktarını arttırmak amaçlandı. Önerilen iyileştirilmiş modelde sistemin performansını arttırmak için öncelikle kaynak kullanım oranlarına bakıldı, kol beden birleştirme operasyonundaki kullanım yoğunluğu azaltılıp darboğaz noktalarına ilave kaynak ataması yapıldı. Alternatif senaryo ile işletmenin 5 işçi daha az çalıştırdığı halde çıktı miktarını 1054’den 1482’ ye yükselterek %41 oranında bir artış sağlayabileceği görüldü.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-25

Nasıl Atıf Yapılır

SAĞLAMCI, Y., & ASLAN, E. (2022). Simülasyon ile Darboğazların Tespit Edilmesi ve Süreç İyileştirme: Bir Tekstil İşletmesi Örneği. Journal of Academic Opinion, 2(1), 27–39. Erişim adresi: https://academicopinion.org/index.php/pub/article/view/17

Sayı

Bölüm

Makaleler