Uluslararası Öğrencilerin Sakarya İli Ekonomisine Katkıları


Özet Görüntüleme: 76 / PDF İndirme: 78

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Sakarya, Uluslararası öğrenci, Ekonomik katkı, Eğitim ekonomisi

Özet

Bu çalışmanın amacı, “uluslararası öğrencilerin gittikleri ülkelerin/şehirlerin ekonomilerine katkıları bulunmakta mıdır?” sorusuna cevap aramaktadır. Ayrıca uluslararası öğrencilerin ekonomik katkılarının araştırılması yönüyle de çalışma Türkiye’deki uluslararası öğrenci hareketliği literatürüne katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak çok sayıda kişiye ulaşmayı gerektiren çalışmalar için ideal bir veri toplama yöntemi olan anket uygulaması tercih edilmektedir. 2021 Mayıs- Ağustos ayları arasında yapılan çalışmaya 45 farklı ülkeden 233 öğrenci katılmış bunların 227’si geçerli bulunarak SPSS Statics 22. programıyla analiz edilmiştir. Bir öğrencinin temel ihtiyaçları karşılamak için yaptığı aylık ortalama harcama tutarı 2021 yılı için 1.930 TL olarak tespit edilmiştir. Sakarya Üniversitesinde kayıtlı 6.000 öğrenci ve bu öğrencilerin yaklaşık olarak 5.000’inin aktif olarak eğitimlerine Sakarya’da devam ettiği, Sakarya ekonomisine aylık 9.650.000 TL ve yıllık (10 ay) olarak 96.500.000 TL ekonomik katkı sağladıkları saptanmıştır. Diğer harcamaların da dahil edilmesi durumunda uluslararası öğrencilerin toplam harcamalarının şehrin ekonomisine dolayısıyla ülke ekonomisine önemli katkıları olacaktır. Keza bu öğrencilerin harcamalarının kaynağı Türkiye’ye getirdikleri dövizlerdir.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-25

Nasıl Atıf Yapılır

DURMUŞ, H., & GÖL, B. (2022). Uluslararası Öğrencilerin Sakarya İli Ekonomisine Katkıları. Journal of Academic Opinion, 2(1), 1–9. Erişim adresi: https://academicopinion.org/index.php/pub/article/view/14

Sayı

Bölüm

Makaleler