Sağlık İle İlgili Faktörlerin Yaşlı Mutluluğu Üzerine Etkisi


Özet Görüntüleme: 52 / PDF İndirme: 43

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Yaşlı Mutluluğu, Sağlık, Hastalık, PERMA İyi Oluş Ölçeği

Özet

Bireylerin yaşamları süresince olumlu duygu ve doyumlarının toplamı olan mutluluğu belirleyen faktörlerin farklı toplumsal kesimler için ampirik olarak incelenmesi, akademisyenler ve politika yapıcılar için sıcak tartışma konularından birini oluşturmaktadır. Bu makalenin amacı, sağlıkla ilgili faktörlerin yaşlı mutluluğu üzerine etkilerini araştırmaktır. Bu kapsamda Ankara’nın farklı bölgelerinde 65 yaş üzeri toplam 440 yaşlı bireyle görüşülmüş ve kişilerin iyi oluşlarını çok boyutlu olarak ele alan PERMA (Olumlu Duygular, Bağlanma, İlişkiler, Anlama, Başarı) İyi Oluş Ölçeği’ne göre veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Güvenirlik analizleri için, Cronbach Alpha ve Pearson korelasyon testleri kullanılmıştır. Sağlık güvencesi olanların, kamu hastanelerinden yararlananların, kronik hastalığı olmayanların, düzenli ilaç kullanmayanların, uyku düzeni olanların ve hatırlama güçlüğü çekmeyen yaşlıların mutluluğunun diğerlerine göre yüksek olduğu görülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-25

Nasıl Atıf Yapılır

AYHAN, Z. (2022). Sağlık İle İlgili Faktörlerin Yaşlı Mutluluğu Üzerine Etkisi. Journal of Academic Opinion, 2(1), 10–22. Erişim adresi: https://academicopinion.org/index.php/pub/article/view/15

Sayı

Bölüm

Makaleler