İnşaat Sektörüne Verilen Banka Kredilerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği


Özet Görüntüleme: 133 / PDF İndirme: 88

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Banka, Banka Kredileri, İnşaat Sektörü, Ekonomik Büyüme

Özet

Ekonomik büyümenin kaynağının ne olduğu konusu, geçmişten günümüze kadar birçok araştırma ve tartışmada yer almıştır. Finansal piyasaların ekonomik büyüme üzerindeki etkisi ayrı bir araştırma alanı oluştururken, Türkiye açısından bankalar finansal anlamda ekonomik büyümeye etki eden kurumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik büyümenin temel taşlarından biri olan inşaat sektörü yapısı ve özellikleri itibarıyla sık sık finansmana ihtiyaç duymaktadır. Bu finansman ihtiyacını çoğunlukla finansal piyasalarda çok önemli rol üstlenen bankalar aracılığıyla sağlamaktadır. Bu çalışma, Türkiye’de inşaat sektörüne verilen banka kredilerinin ekonomik büyümeyle arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Bu çerçevede 2004-2019 arasında inşaat sektörüne verilen banka kredileri ve ekonomik büyüme verilerinden faydalanılmıştır. Ekonomik büyümeyi temsilen “Gayrisafi Yurtiçi Hâsıladaki Büyüme” kullanılırken, inşaat sektörüne verilen banka kredileri için “İnşaat Sektörüne Verilen Banka Kredilerindeki Büyüme” kullanılmıştır. Bu kapsamda Zivot ve Andrews birim kök testi, Granger nedensellik analizi ve vektör otoregresyon modeli analizi yapılmıştır. Her iki değişken arasında çift yönlü nedensellik tespit edilmiş ve seçilen dönem için ekonomik büyümenin inşaat sektörüne verilen banka kredilerindeki büyümeyi olumlu etkilediği, inşaat sektörüne verilen banka kredilerindeki büyümenin ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-25

Nasıl Atıf Yapılır

ÇiLKAYA, A., & HAYKIR, Özkan. (2022). İnşaat Sektörüne Verilen Banka Kredilerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği. Journal of Academic Opinion, 2(1), 40–47. Erişim adresi: https://academicopinion.org/index.php/pub/article/view/18

Sayı

Bölüm

Makaleler