The Effects Of Urban Transformation Applications On The Socio-Economic Structure Of The City: The Case Of Tokat 600 Evler Neighborhood


Abstract views: 215 / PDF downloads: 241

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7497549

Keywords:

Urban Transformation, Space, Society, Tokat

Abstract

After the establishment of the Republic, in our country, which showed a more rural identity, there was a rapid migration flow to the cities after the 1950s, most of the majority of the cities in the country, especially the big cities, were affected by this situation. Unplanned urbanization structures, which have risen as an obstacle to the regular development of cities, have started to be the subject of urban transformation since the beginning of the 21st century. Although this transformation started as the transformation of slum areas in big cities, it later turned into a situation where all old houses in big and small cities started to be the subject of this transformation. Addressing urban transformation practices as a purely architectural and technical issue will prevent seeing the transformations in spaces and societies. The changes and transformations that take place in the space and the changes and transformations in the society are in a dialectical relationship. In this framework, within the scope of urban transformation practices, the changes and transformations that the applications realized at the spatial level on the relations between space and society have been investigated. The structure before and after the urban transformation practices carried out in the places called 600 Evler district in the city of Tokat, which is the subject of the study, has been revealed. In the study, it has been observed that the behavior patterns that family members, individuals and societies have been accustomed to for years have begun to disappear. However, even if the places and consumption habits change, it is still possible to see the traces of traditional relations in newly visited places and in newly established neighborhood-friendship relations.

References

Acungil, Y. (2015). Kentsel Dönüşümün Geleneksel İlişkilere Etkisi: Tokat Karşıyaka Mahallesi Örneği. Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu. 25-26 Eylül 2014. Bildiriler Cilt II. 337-362.

Acungil, Y. (2018). Kent sosyolojisinin ortaya çıkışı ve gelişimi sürecinde etkili olan düşünürler. Sosyal Bilimlerde Değişim ve Gelişim Yazıları I. Çataloluk, Cuma & Bozdoğan, Doğan (edt.), 121-183.

Aksu Kocatürk, G. (2021). Kentsel mekânın toplumsallığı üzerine bir okuma. Kent Sosyolojisi Üzerine Senfonik Okumalar içinde, Şentürk, Ünal (edt.). 297-314.

Arlı, A (2012), “Şehir Sosyolojisi: 1970 Öncesi Tartışmalar Hakkında Bir Yeniden Değerlendirme”, Köksal Alver (ed.), Kent Sosyolojisi, Ankara: Hece Yayınları.

Aslanoğlu, R. (2000). Kent, Kimlik ve Küreselleşme. Bursa: Ezgi Kitabevi.

Ataöv, A. & Osmay, S. (2007). Türkiye’de kentsel dönüşüme yöntemsel bir yaklaşım. METU JEA. 2 (24), 57-82.

Duman, B. (Tarih Yok). Kentsel yenileşme ve kentsel dönüşüm. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayını. http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/sosyoloji_lisans_ao/kentsel_yenilesme_ve_kentsel_donusum.pdf.

Duru, B. & Ayten A. (2002). 20. Yüzyıl Kenti. Ankara: İmge Kitabevi.

Gottdiener, M. (2001). Mekân kuramı üzerine tartışma: kentsel praksise doğru. Praksis. 2, 248-269.

Görmez, K. (1997). Kent ve Siyaset: Bir Metropol Alanda Kentleşme. Ankara: Gazi Kitabevi.

Harvey, D. (2002). Sınıfsal yapı ve mekânsal farklılaşma kuramı. 20. Yüzyıl Kenti. B. Duru & A. Alkan (der. ve çev.). Ankara: İmge Kitabevi, 145-170.

Harvey, D. (2020). Sosyal Adalet ve Şehir. İstanbul: Metis Yayınları.

Helle, H. J. (1996). Kentlileşmiş insan. Cogito. Aygen, Z. (çev.). 8, 71-79. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Kamrava, M. (1999). PoliticsandSociety in theDeveloping Word. London: Routledge.

Karaarslan, Ö. N. (2018). Mekân sosyolojisinin imkânı üzerine bir derkenar. Düşünen Şehir Dergisi. 1, 80-87.

Keleş, R. (1998). Kentbilim Terimleri Sözlüğü. İmge Kitabevi: Ankara.

Keleş, R. (2016). Kentleşme Politikası. İmge Kitabevi: Ankara.

Lefebvre, H. (2016). Mekânın Üretimi. Ergüden, Işık (çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.

Marshall, G. (2005). Sosyoloji Sözlüğü. Akınbay, O. & Kömürcü, D. (çev.). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Özden, P. P. (2002). Yasal ve yönetsel çerçevesiyle şehir yenileme ve planlama ve uygulaması: Türkiye örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Özer, İ, (2004). Kentleşme Kentlileşme ve Kentsel Değişme. Bursa: Ekin Kitabevi

Pınarcıoğlu, N. Ş., Kanbak, A. ve Şiriner, M. (2010). Kent kuramları. Türkiye Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları. Uğurlu, Ö. &Pınarcıoğlu, N. Ş. &Kanbak, A. &Şiriner, M. (der.). 71-102.

Saunders, P. (2013). Sosyal Teori Kentsel Sosyoloji. Doğru Getir, S. (çev.). İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.

Solmaz, M. (2021). Kentsel ekolojiden bir yaşam tarzı olarak kentleşme: Chicago Okulu ve kent çalışmaları. Kent Sosyolojisi Üzerine Senfonik Okumalar, Şentürk, Ünal (edt.). 99-123.

Şahin, Y. (2013). Kentleşme Politikası. Trabzon: Murathan Yayınevi.

Şengül T. (2001). Sınıf mücadelesi ve kent mekânı. Praksis, 2, 9- 31.

Şentürk, M. (2012). Kentsel dönüşümün sosyolojisi. Kent Sosyolojisi. Alver, K. (edt.). Konya: Çizgi Kitabevi.

Türk, E. ve Bölükbaşı, A. (2021). Gecekondulaşmadan kentsel dönüşüme Türkiye’nin kentleşme süreci. Kent Sosyolojisi Üzerine Senfonik Okumalar, 175-204. Çanakkale: Paradigma Akademi.

Urry, J. (1995). Mekânları Tüketmek. Öğdül, G. Rahmi (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Weber, M. (2000). Şehir: Modern Kentin Oluşumu, çev. Musa Ceylan, İstanbul: Bakış Yayınları.

Wirth, L. (2002). Bir yaşam biçimi olarak kentlileşme. 20. Yüzyıl Kenti içinde. Duru, Bülent ve Alkan, Ayten (der. ve çev.). 77-106.

Yıldız, M. Z. ve Zümrüt, M. S. (2012). Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’nin kentsel dönüşüme etkisi ve konut üretim faaliyetlerine eleştirel bir bakış (Diyarbakır kenti örneği). Kent Sosyolojisi. Alver, Köksal (edt.). 395-434. Ankara: Hece Yayınları.

Türk Dil Kurumu (TDK), https://sozluk.gov.tr/. E. T. 09.10.2021.

Published

2022-12-25

How to Cite

Acungil, Y., & Türkçe. (2022). The Effects Of Urban Transformation Applications On The Socio-Economic Structure Of The City: The Case Of Tokat 600 Evler Neighborhood. Journal of Academic Opinion, 1(2), 43–49. https://doi.org/10.5281/zenodo.7497549

Issue

Section

Articles